Μείωση του Wasted Ad Spend:

 Αναφορικά με τον πελάτη Hobo Sapiens η βελτιστοποιήση των διαφημίσεων στην Google αλλά και η στοχευμένη στρατηγική με συγκεκριμένες λέξεις-κλειδιά, κατάφερε να επιφέρει αύξηση των πωλήσεων +45% ROAS & +38% Ad Spend. Η λύση στο συγκεκριμένο brand ήταν η τεχνογνωσία σε αυτοματοποιημένο σύστημα ανάλυσης και ειδοποιήσεων, χωρίς καθόλου interaction από τον ίδιο τον λογαριασμό. 

 

Project Details

  • Category: Social Media Ads
  • Client: Hobo Sapiens
  • Location: Θεσσαλονίκη
  • Completed Date: 2022